Om författarenUnder en mycket kort period var jag medlem i Vänsterpartiet. Gick med år 1996 och gick ur något år senare. Redan då väcktes intresset för ämnet våld i nära relation. Detta då många lokala medlemmar var feminister och samarbetade med den lokala kvinnojouren.

På den tiden byggde arbetet på att våldet i nära relationer hade patriarkala strukturer. Lösningen ansågs vara mer pengar och resurser till de ideella kvinnojourerna – då dessa betraktades som experter på området.
Idag 26 år senare kan BRÅ inte se några som helst positiva tendenser när det gäller våld i nära relation. Resultaten har uteblivit och våldet tenderar istället att ha ökat. 
Ändå arbetar vi idag på samma sätt som vi gjorde för 26 år sedan. Vi anser att problemet bottnar i patriarkala strukturer, kvinnojourerna styr dagordningen och lösningen anses ligga i mer pengar och resurser till de ideella kvinnojourerna.

Det är uppenbart att man nu behöver stanna upp och fundera på vad som gått fel, vad har man missat och vad kunde man gjort annorlunda?

Under alla dessa år har jag engagerat mig i ämnet. Följt arbetet och flitigt varit en del av debatten.
Boken är en sammanställning av de kunskaper och erfarenheter jag samlat på mig genom åren. Boken är tänkt att nyansera debatten och sätta fokus på de uppenbara brister som idag finns med arbetet kring våld i nära relation.

Har du synpunkter eller kommentarer kring boken, använd då gärna formuläret nedan – så återkommer jag med svar. 


Kontaktformulär