Övrigt intressant om våld i nära relationer


Relationsvåldet är jämnt fördelat
Denna artikel går igenom vad Brottsförebyggandet rådets rapporter egentligen säger om fördelningen av våldet i nära relationer mellan män och kvinnor. Den bild som framkommer i rapporterna ger en mer nyanserad bild av våldet i nära relationer än vad som sprids av myndigheten, media och beslutsfattande politiker. Även om artikeln är kort och koncist är det intressant och givande.
( https://relationsvald.media/fakta-valdet-ar-jamnt-fordelat )