Övrigt intressant om våld i nära relationer


Varför brister Polismyndigheten i kunskap om våld i nära relationer?
En redogörelse för de problem som uppstår när Polismyndigheten låter sig utbildas av kvinnliga intresseorganisationer. Stora kunskapsluckor och bristande förtroende är resultatet när myndigheten låter sig utbildas av Nationella centrum för Kvinnofrid, ROKS och Unizon. De två sistnämnda är riksorganisationer för landets ideella kvinnojourer.
( https://relationsvald.media/varfor-brister-polismyndigheten-i-kunskap-om-vald-i-nara-relationer )


Ett skakande vittnesmål från ett ideellt skyddat boende
Artikel baseras på uppgifter från en kvinna som av hennes kommun placerats på ett ideellt skyddat boende i en mindre svensk kommun. Med hennes berättelse vill vi påvisa de brister som finns i hanteringen av våldsutsatta kvinnor. I slutet av artikeln finns några bilder som är fotograferade i boendet och som tydliggör bristerna.
( https://relationsvald.media/artikel-en-skakande-granskning-av-en-ideell-kvinnojour )


Relationsvåldet är jämnt fördelat
Artikeln går igenom vad Brottsförebyggandet rådets rapporter egentligen säger om fördelningen av våldet i nära relationer mellan män och kvinnor. Den bild som framkommer i rapporterna ger en mer nyanserad bild av våldet i nära relationer än vad som sprids av myndigheten, media och beslutsfattande politiker. Även om artikeln är kort och koncist är det intressant och givande.
( https://relationsvald.media/fakta-valdet-ar-jamnt-fordelat )