Referenslista

Referenslista för boken Varför minskar inte våldet i nära relationer?

Myndigheter, kommuner och Sveriges riksdag
• Behandling av män som utövar våld i nära relation (2010-6-34), 2010, Socialstyrelsen
• Behandlingsmetoder för personer som utövar våld i nära relationer (2020-3-6697), 2020, Socialstyrelsen
• Brott i nära relationer (2014:8), 2014, Brottsförebyggande rådet
• Fördelning av statsbidrag för 2020 och 2021 till Kvinno- och tjejjourer (Dnr 9.1-30701/2019), 2019, Socialstyrelsen
• Fördelning av statsbidrag för 2022 och 2023 till Kvinno- och tjejjourer (Dnr 9.1-24004/2021), 2021, Socialstyrelsen
• Handboken Inget att vänta på, 2020, Jämställdhetsmyndigheten
• Kartläggning av skyddade boenden i Sverige (2020-6-6817), 2020, Socialstyrelsen
• Mäns våld mot kvinnor – hur ska kommunerna ta ansvar i en av våra viktigaste samhällsfrågor?, 2018, Örebro kommun, Almedalen 2018
• Skyddade personuppgifter – oskyddade personer, 2022:10, Jämställdhetsmyndigheten
• Våld mot kvinnor och män i nära relationer (2009:12), 2009, Brottsförebyggande rådet
• Våldtäkt från anmälan till dom (2019:9), 2019, Brottsförebyggande rådet
• Webbplatsen Kunskapsguiden som drivs i regi av Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rådet
• Öppen utfrågning om våld i nära relationer (2021-05-12), 2021, Sveriges riksdag

Universitet och högskolor
• En trygg man slår inte sin partner – En kvalitativ studie om mäns våldsutövande mot kvinnor i nära relationer, 2021, Rose-marie Nabugodi Stenros, Carol Akkari
• Killars våld mot tjejer i nära relationer, 2013, Linköpings universitet, Lucas Gottzén, Sibel Korkmaz
• Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden, 2012, Sahlgrenska akademin, Lövestad and Krantz
• Utvärdering av socialtjänstens och ideella kvinnojourers insatser för våldsutsatta kvinnor, 2011, Karolinsk institutet och FORUM (Forskningscentrum för psykosocial hälsa), Anders Tengström
• Youth Intimate Partner Violence in Sweden: Prevalence and Young People’s Experiences of Violence and Abuse in Romantic Relationships, 2021, Stockholms universitet, Sibel Korkmaz
• What you say and what I hear—Investigating differences in the perception of the severity of psychological and physical violence in intimate partner relationships, 2021, Linköpings Universitet, Sikström S, Dahl M, Lettmann H, Alexandersson A, Schwörer E, Stille L

Intresseorganisationer
• Befolkningsundersökningen Våld och hälsa, 2014, Nationellt centrum för kvinnofrid
• Levels and trends in child mortality, 2020, Unicef
• Våld mot mamma innebär en risk fört barnens hälsa – Lärande artikel, 2021, Nationellt centrum för kvinnofrid
• Webbkurs om våld – en grundläggande webbkurs om våld i nära relation (målgrupp är yrkesverksamma i offentlig verksamhet), Nationellt centrum för kvinnofrid

Media
• Artikelserie om unga och våld i nära relationer, 2020, Veckorevyn
• Debatt: Det finns ingen feministisk regering, 2021-08-15, Göteborgs-Posten, Jenny Westerstrand (ordförande ROKS)
• Debatt: Låt staten ta över kvinnojourerna, 2021-08-31, Göteborgs-Posten, Madeleine Persson, tidigare styrelsemedlem i ROKS, aktiv inom kvinnojoursrörelsen i över 20 år, Linda Beritsdotter Olsson, mångårigt anställd och aktiv inom kvinnojoursrörelsen
• En våldsam kärlek – dokumentärserie om mäns våld mot kvinnor, 2020, Sveriges television
• Forska och lär mer om hur våld i nära relationer kan minska, 2021-05-12, Dagens samhälle, Barnläkare Mats Reimer
• Här invigs Sveriges modernaste kvinnojour, 2017-12-12, SVT Nyheter
• Killjouren i Västerås läggs ner, 2018-08-31, SVT Nyheter
• Könsseparatism på ideella boenden, ROKS medlemstidning Kvinnotryck, 1/2020
• Morgan Johansson: Vissa har försuttit sin chans till barnen, 2021-10-28, Aftonbladet, Linda Hjertén
• Myndigheter röjer tre av fyra gömda kvinnor, 2022-04-02, TV4 Nyhetsmorgon
• När relationen blir livsfarlig, diskussion om Veckorevyns artikelserie om våld i ungas relationer, 2020-01-23, SVT Morgonstudio
• Om dramadokumentären En våldsam kärlek, 2020-09-30, SVT Morgonstudio
• Pojkar får inte skyddat boende, 2016-10-27, Svenska Dagbladet/TT
• Professor vill stoppa debatt om mansvåldsstudie, 2013-08-25, SVT Nyheter
• Ökat skydd för våldsutsatta kvinnor utreds, 2021-09-16, Svenska Dagbladet, Peter Wallberg